Vznik rekonštrukcie Poslednej večere

Ako vznikala rekonštrukcia Poslednej večere Lenoarda da Vinci si môžete pozrieť v krátkom filme na YouTube na tomto linku.


Cena Egona Erwina Kischa

Kniha Posledná večera Leonarda z Vinci získala Cenu Egona Erwina Kischa za dielo literatúry faktu vydanej v roku 2019 a 2020. Viac sa dočítate na tomto linku.

Večera s Havranom (Da Vinci - zrodenie renesančného človeka)

Stanko Lajda hosťom v programe Michala Havrana, vysielané 10. 9. 2019. Záznam si môžete pozrieť na tomto linku.